Mã giảm giá
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: GON2

Mã giảm 5% cho đơn hàng thứ 2 trở đi.
Điều kiện
- Khách hàng đã đặt hàng của shop thành công.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần/ngày.